Pic 01

Leerlingen hebben wel eens extra begeleiding nodig bij het maken van hun huiswerk. Sommigen hebben moeite met plannen of samenvatten, anderen hebben een achterstand opgelopen met bepaalde vakken, en weer anderen hebben vooral een rustige werksfeer nodig.

De vraag naar betaalde studiehulp is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Jaarlijks gaat er inmiddels zo'n € 70 miljoen in om. Toch kunnen veel gezinnen de extra begeleiding niet betalen. Huiswerkbegeleiding kost al gauw € 300,- per maand. Naast de economische ongelijkheid is er ook een sociale ongelijkheid. Leerlingen met een migratieachtergrond stromen bijvoorbeeld moeilijker door in het onderwijs.SCP

Onze oplossing om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan is even eenvoudig als effectief. Stichting BijlesBureau.com gebruikt alle winsten uit de betaalde studiehulp om diezelfde professionele studiehulp gratis te verlenen aan sociaaleconomisch kansarme leerlingen.

Wij hebben ruim 13 jaar ervaring in het geven van professionele huiswerkbegeleiding op middelbare scholen in Utrecht, waaronder het Christelijk Gymnasium Utrecht het St. Bonifatiuscollege. Voor iedere school zetten we een apart team van coördinatoren en begeleiders op. Dit team is speciaal toegespitst op de wensen en lesmethodes van de school.

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op!


Begeleiders

De begeleiders zijn universitaire studenten en/of getalenteerde leerlingen van de school. Ze worden door onze afdelingshoofd geselecteerd, opgeleid en gecoacht.

Huiswerkbegeleiding

Onze huiswerkbegeleiding is een actieve vorm van begeleiding. We geven de leerlingen die middelen om zo snel mogelijk weer zelf aan de slag te gaan. Wij bieden de leerling:

  • Iedere schooldag beschikbaarheid
  • Vaste coördinator als aanspreekpunt
  • Regelmatig persoonlijke leerdoelen evalueren en bijstellen
  • Hulp bij algemene vaardigheden (plannen, samenvatten, woordjes leren)
  • Vakgerichte hulp (mini-bijlessen, controle en overhoren) waarbij de nadruk ligt op het leren toepassen van stappenplannen.
  • Fijne en rustige werksfeer
  • Two-for-one: met twee betalende leerlingen kunnen we één leerling gratis huiswerkbegeleiding geven. In overleg met de school zijn andere financiële constructies ook mogelijk.

Individuele bijles

Als een leerling na de bijlessen een proefwerk ingaat, dan weet hij of zij precies wat hem of haar te doen staat. De leerling is namelijk getraind om stapsgewijs opdrachten te maken.

  • Wekelijkse studiehulp
  • Vaste bijlesdocent
  • Één of meerdere vakken of vaardigheden

Andere vormen

Andere vormen van begeleiding zijn ook beschikbaar. Wij denken graag met u mee wat het beste bij uw school of instituut past. Zo geven we ook examenbegeleiding die speciaal gericht is op examenleerlingen.

Contact

Victor Hoornweg
Voorzitter
Tel: 06-54608115
E-mail: info@bijlesbureau.com
Website: www.bijlesbureau.com
KvK-nummer: 272.83.425
BTW: NL.8172.68.960.B01